CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Sơ mi rơ moóc chở ô tô

Sơ mi rơ moóc chở ô tô

Sơ mi rơ moóc ben 3 trục 23M3

Sơ mi rơ moóc ben 3 trục 23M3

Dolly 2 trục

Dolly 2 trục

Sơ mi rơ moóc bồn chở nước 26,000 lít

Sơ mi rơ moóc bồn chở nước 26,000 lít

Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở xe, máy chuyên dùng hoặc container FR (3 trục)

Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở xe, máy chuyên dùng hoặc container FR (3 trục)

Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở xe, máy chuyên dùng hoặc container FR (4 trục)

Sơ mi rơ moóc chuyên dụng chở xe, máy chuyên dùng hoặc container FR (4 trục)

Sơ mi rơ moóc tải chở hàng hoặc container

Sơ mi rơ moóc tải chở hàng hoặc container