Ứng dụng các phần mềm thiết kế - mô phỏng chuyên dụng như: NX, TeamCenter, Hyperworks cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.

- Nghiên cứu và phát triển kiểu loại Sơ mi rơ moóc theo từng thị trường và theo từng yêu cầu riêng biệt.

- Thiết kế, tư vấn cấu hình sản phẩm.

- Sản xuất thử nghiệm và kiểm nghiệm sản phẩm.

Ứng dụng các phần mềm thiết kế - mô phỏng chuyên dụng như: NX, TeamCenter, Hyperworks cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.1
Ứng dụng các phần mềm thiết kế - mô phỏng chuyên dụng như: NX, TeamCenter, Hyperworks cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.2
Ứng dụng các phần mềm thiết kế - mô phỏng chuyên dụng như: NX, TeamCenter, Hyperworks cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.3
Nghiên Cứu và Phát Triển